>
Ukázat telefon
800 247 365
cz
jumper-(5).jpg

Operativní a finanční leasing

Finanční leasing

  • Předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele (banky), který jej odepisuje
  • Nájemce může po skončení nájmu uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty, obvykle 1 000,- Kč bez DPH
  • Změna legislativy – klient musí uhradit celé DPH před aktivací smlouvy + akontace
  • Akontace od 0% + DPH (zaleží na bonitě klienta)

Operativní leasing

  • Pronajímatel (banka) kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě KS a dále jej najímá na základě nájemní smlouvy nájemci
  • Předmět nájmu je ve vlastnictví pronajímatele (banky), který jej odepisuje
  • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou splátky nájemného v plné výši
  • Akontace 0%
  • Délka financování 1 – 4 roky